+420 608 213 931 zdravesrdce@centrum.cz marikajarka https://www.facebook.com/centrumzdravesrdce
Profil


„Již několik let upozorňuji na možnost srdečního selhání, a moc mne mrzí, že lidé dále na srdeční selhání umírají. Dá se tomu předejít správnou prevencí a diagnostikou“

RNDr. Mária Kropáčková se věnuje mitochondriální anti-aging medicíně. Vystudovala lékařskou mikrobiologii a molekulární biologii na Přírodovědecké fakultě University Komenského v Bratislavě. Po ukončení studia složila státní rigorózní zkoušku v oboru všeobecná biologie, a získala akademický titul RNDr. Pracovala v Ústavu lékařské a molekulární biologie v Bratislavě, ve Fakultní nemocnici na oddělení lékařské mikrobiologie, a v Ústavu ekologie lesa Slovenské Akademie věd. V doškolujícím středisku pro lékaře ILF Praha získala specializaci v oboru mitochondriální a bioregulační medicína. Věnuje se rozsáhlé odborné přednáškové a publikační činnosti v médiích a odborné spolupráci se sportovci.

V Praze založila vlastní privátní praxi CENTRUM ZDRAVÉ SRDCE.

Ve své praxi využívá nejmodernější diagnostické metody specializované na vyšetření autonomního nervového systému VSR a EKG 3D, prostorové zobrazení a vyšetření srdce a měření srdeční stresové zátěže. Metody umožňují najít i skryté vady, které běžným vyšetřením nelze diagnostikovat, neokysličená místa v myokardu v procentech, ICHS, anginu pectoris, infarkt myokardu, arytmie, fibrilace, a také odhalit syndrom náhlého srdečního úmrtí, tak častý u běžné populace i u mladých sportovců.

Ve své praxi Centrum zdravé srdce s úspěchem používám ke zlepšování zdravotní kondice vysoce účinné přírodní produkty. Na základě konkrétních zjištěných výsledků sestavuji účinné kombinace produktů pro zlepšení výkonnosti, regenerace a posílení organismu.

1
poradna a prevence kardiovaskulárních onemocnění
2
komplexní neinvazivní vyšetření metodou buněčné medicíny certifikovanou pro medicínské využití
3
návrh a komplexní řešení zdravotního stavu přírodními produkty
4
poradna dietologie
5
návrh komplexní úpravy životního stylu
6
fyzioterapie, regenerace, a rekondice
https://www.facebook.com/centrumzdravesrdce
DŮLEŽITÉ
MÁRIA KROPÁČKOVÁ V ČASOPISE GOLF

Mária Kropášková v časopise Liečitel


AKCE
Nemáme žádnou nadcházející akci!
BLOCKBUSTER

BlockBUster

SERRANOL

Serranol

PROČ NÁS NAVŠTÍVIT?